Laster...

Forkortelser

m - Maske

st - Stav

lm - Luftmaske

ho - Hopp over

lmb - Luftmaskebue (f.eks. 3-lmb:

luftmaskebue med 3 masker)

vm - v-maske (se forklaring nedenfor)

fm - Fastmaske

2 st sm - 2 staver sammen (se forklaring nedenfor)

 

Spesialmasker

v-maske (vm): En v-maske (også kalt v-stitch) er to staver med en luftmaske mellom, begge stavene hekles i samme maske og former da en v.

Når du hekler i en v-maske så hekler du rundt luftmasken mellom stavene.

Siden en v-maske er en gruppe av 3 masker så har den maskeantallet 3 når du teller masker.

 

2 staver sammen (2 st sm): Lag ett kast, stikk heklenålen ned i anvist maske, dra opp en løkke (3 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de 2 første løkkene på nålen. Kast, stikk nålen ned i avist maske, dra opp en løkke (4 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de første løkkene de 2 første løkkene på nålen (3 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de 3 siste løkkene.

 

Symboler

** – Gjenta *-* instruksjoner mellom stjernene som forklart.

() - masker inni parenteser hekles i samme maske.

 

Allment

• Snu arbeidet etter hver rad.

• Den/de første lm på raden regnes ikke som en maske, men hekles for å komme i høyde med den nye raden.

• Fargebyttte gjøres ved å gjøre siste gjennomtrekket på masken før fargebytttet med den nye fargen.

• Hvis masken det skal hekles i er en lm eller lmb, så hekles det rundt lm/lmb.

 

Oppskrift

(Diagram finner du etter oppskriften)

 

Bytt til farge C!

 

Rad 118:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, hekle deretter 1 st i hver m til det gjenstår 2 m på raden, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 119:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m *, gjenta *-* ut raden.

 

Rad 120: Gjenta rad 118


Rad 120

 

Rad 121:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 st i hver av de neste 3 m, 3 st i neste m, ho 2 m, 1 fm i neste m, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste m, ho 2 m, 5 st i neste m, ho 2 m, 1 fm i neste m, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste m, ho 2 m, 3 st i neste m*, gjenta *-* 1 gang til, 1 st i hver av de siste 5 m på raden.

 

Rad 122:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver av de neste 8 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i hver av de neste 13 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i hver av de neste 7 m, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 123:

1 lm, 1 fm i hver av de neste 5 m, 5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste 3-lmb, 5 lm, ho 3 m, 1 fm i hver av de neste 7 m, 5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste 3-lmb, 5 lm, ho 3 m, 1 fm i hver av de siste 6 m på raden.

 

Rad 124:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver av de neste 4 m, 3 st i neste 5-lmb, 3 lm, ho 1 m, 1 st i neste m, 3 lm, ho 1 m, 3 st i neste 5-lmb, 1 st i hver av de neste 7 m, 3 st i neste 5-lmb, 3 lm, ho 1 m, 1 st i neste m, 3 lm, ho 1 m, 3 st i neste 5-lmb, 1 st i hver av de neste 3 m, 2 st sm i siste 2 m.

 

Rad 125:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, hekle deretter 1 st i hver m ut raden (3 st i hver 3-lmb).

 

[Etter rad 125: 41 m]

 

Rad 126:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m *, gjenta *-* til det gjenstår 3 m på raden. 1 lm, ho 1 m, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 127:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, hekle deretter 1 st i hver m ut raden.

Rad 127

 

Bytt til farge D!

 

Rad 128:

1 lm, hekle 1 fm i hver m ut raden.

 

Rad 129:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, ho 2 m, 1 vm i neste m, *1 lm, ho 3 m, 1 vm i neste m*, gjenta *-* til det gjenstår 5 m på raden. 1 lm, ho 3 m, 1 st i neste m, 1 lm, 1 st i siste m.

 

Rad 130:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i neste m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 131:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, 1 st i neste m (rundt 1-lmb), *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 lm, 1 st i hver av de siste 2 m.

 

Rad 132:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 lm, 1 st i 3. m fra slutten på raden, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 133:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 lm, 1 st i siste m.

 

Rad 134:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 vm i neste vm, 1 lm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 135:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, 1 st i neste m (rundt 1-lmb), *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 st i siste m.

 

Rad 136:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, hekle deretter 1 st i hver m til det gjenstår 2 m på raden, 2 st sm i siste 2 m.

[Etter rad 136: 26 m]

Rad 136

 

Rad 137-142: Gjenta rad 129 - 134.

 

Rad 143:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, 1 st i neste m (rundt 1-lmb), *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. nest siste vm på raden. 1 lm, 1 st i neste vm, 1 lm, 1 st i hver av de siste 2 m (ene m er siste st[KMV1]  i siste vm).

 

Rad 144:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, hekle deretter 1 st i hver m til det gjenstår 2 m på raden, 2 st sm i de siste 2 m.

[Etter rad 144: 14 m]

Rad 144

 

Rad 145:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, hekle deretter 1 st i hver m ut raden.

 

Rad 146 - 151: Gjenta rad 144-145, 3 ganger til.

[Etter rad 151: 4 m]

 

Rad 152:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 2 st sm i siste 2 m.

 

Rad 153:

2 lm, hekle 2 st sm.

 

Rad 153

 

Klipp av garnet og fest alle trådender hvis du ikke allerede har gjort det :)

 

Kant

Vi fortsetter å hekle kant langs den ene kortsiden for å få en penere avslutning.

 

Bruk farge D!

 

Begynn ute i spissen der det tidligere mønsteret sluttet og hekle langs hele kortsiden.

 

Rad 1:

Hekle en rad med fm langs hele  kortsiden. Dvs. hekle 1 fm på siden av rader med fm, 2 fm på siden av rader med staver. Hekle slik frem til lmb som deler kortsiden mellom del 4 og del 5. Hekle deretter 1 fm i lmb og videre 1 fm i hver av de resterende m.

 

Rad 1

Rad 1 B

Rad 2:

Hekle 1 lm, *ho 2 m, 5 st i neste m, ho 2 m, 1 fm i neste m, 1 lm, ho 1m, 1 fm i neste m*, gjenta *-* ut raden.

Går ikke mønsteret jevnt opp i slutten på raden, kan du fint slutte midt i mønsterrapporten med 1 fm.

Når du har festet de siste trådendene så er sjalet ditt ferdig til blokking.

Med blokking menes å fukte sjalet og deretter spenne det opp med nåler på en blokkematte. Har du ikke blokkematte, går det like bra med f.eks. en madrass. Blokkingen gjør sjalet større og bidrar til å fremheve alle pene detaljer i mønsteret :)

 

 

 Varv 2

Varv 2b

 

 

 

Diagram 

 

 

 

Diagram Kant© 2023 - Eddna