Laster...
Höstfägring (høstsjalet) CAL - Del 3, rad 62-78

Höstfägring (høstsjalet) CAL - Del 3, rad 62-78

Posted: 13 April, 2021
Writer: Madelene Linderstam
Kategori:

Forkortelser

m - Maske     

lm - Luftmaske                                        

lmb - Luftmaskebue (f.eks. 3-lmb:

luftmaskebue med 3 masker)

ho - Hopp over

m-lmb - Luftmaskebue med 2 lm i

midten på raden 

vm - v-maske (se forklaring nedenfor)

fm - Fastmaske

2 st sm - 2 staver sammen (se oppskrift nedenfor)

 

Spesialmasker

v-maske (vm): En v-maske (også kalt v-stitch) er to staver med en luftmaske mellom, begge stavene hekles i samme maske og former da en v.

Når du hekler i en v-maske så hekler du rundt luftmasken mellom stavene.

Siden en v-maske er en gruppe av 3 masker så har den maskeantallet 3 når du teller masker.

 

2 staver sammen (2 st sm): Lag et kast på heklenålen, stikk nålen ned i anvist maske, dra opp en løkke (3 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de 2 første løkkene på nålen. Kast, stikk nålen ned i avist maske, dra opp en løkke (4 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de første løkkene de 2 første løkkene på nålen (3 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de 3 siste løkkene.

 

Symboler

** – Gjenta *-* instruksjoner mellom stjernene som forklart.

() - masker inni parenteser hekles i samme maske.

 

Allment

• Snu arbeidet etter hver rad.

• Den/de første lm på raden regnes ikke som en maske, men hekles for å komme i høyde med den nye raden.

• Fargebytte gjøres ved å gjøre siste gjennomtrekket på masken før fargebyttet med den nye fargen.

• Hvis masken det skal hekles i er en lm eller lmb, så hekles det rundt lm/lmb.

Oppskrift

(Diagram finner du etter oppskriften)

 

Bytt til farge D!

Rad 62:

1 lm, hekle 1 fm i hver m frem til m-lmb, 2 lm, ho m-lmb, hekle 1 fm i hver m ut raden.

Rad 62

 

Rad 63:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, ho 2 m, 1 vm i neste m, *1 lm, ho 3 m, 1 vm i neste m*, gjenta *-* til det gjenstår 1 m før m-lmb. Ho 1 m, (2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb.

Ho 1 m, *1 vm i neste m, 1 lm, ho 3 m *, gjenta *-* til det gjenstår 2 m på raden.

Hekle 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 63

 

Rad 64:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 vm i neste vm, 1 lm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm før

m-lmb.

1 lm, ho 2 m, (1 vm, 2 lm, 1 vm) i m-lmb. *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden.

2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 65:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, 1 st i neste m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* frem til m-lmb.

(2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb, *1 vm i neste vm, 1 lm*, gjenta *-* til det gjenstår 1 vm på raden.

1 st i siste vm, 1 lm, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 66:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i neste m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm før m-lmb. 1 lm, ho 2 m, (1 vm, 2 lm, 1 vm) i m-lmb, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m siste vm på raden. 1 lm, 1 st i neste m, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 67:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* frem til m-lmb. (2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb, *1 vm i neste vm, 1 lm*, gjenta *-* til det gjenstår 3 m på raden. Ho 1 m, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 68-69: Gjenta rad 64-65

Rad 69

 

Rad 70:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver m frem til m-lmb, (2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb, 1 st i hver m til det gjenstår 2 m på raden, 2 st sm i de siste 2 m.

[Rad 70: 66 m på hver side av m-lmb]

Rad 70

 

Rad 71-77: Gjenta rad 63-69

Rad 78: Gjenta rad 62

 

[Rad 78: 73 m på hver side av m-lmb]

 

Rad 78

Del 3 er ferdig!

 

Diagram 

© 2024 - Eddna