Laster...
Höstfägring (høstsjalet) CAL - Del 4, rad 79-92

Höstfägring (høstsjalet) CAL - Del 4, rad 79-92

Posted: 13 April, 2021
Writer: Madelene Linderstam
Kategori:

Forkortelser

m - Maske     

st - Stav

lm - Luftmaske                                        

ho - Hopp over

lmb - Luftmaskebue (f.eks. 3-lmb:

luftmaskebue med 3 masker)

2 st sm - 2 staver sammen (se oppskrift nedenfor)

m-lmb - Luftmaskebue med 2 lm i

midten på raden

fm - Fastmaske

 

Spesialmasker

2 staver sammen (2 st sm): Lag ett kast på heklenålen, stikk nålen ned i anvist maske, dra opp en løkke (3 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de 2 første løkkene på nålen. Kast, stikk nålen ned i avist maske, dra opp en løkke (4 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de første løkkene de 2 første løkkene på nålen (3 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de 3 siste løkkene.

 

Symboler

** – gjenta *-* instruksjoner mellom stjernene som forklart.

() - masker inni parenteser hekles i samme maske.

 

Allment

• Snu arbeidet etter hver rad.

• Den/de første lm på raden regnes ikke som en maske, men hekles for å komme i hoyde med den nye raden.

• Fargebytte gjøres ved å gjøre siste gjennomtrekket på masken før fargebyttet med den nye fargen.

• Hvis masken det skal hekles i er en lm eller lmb, så hekles det rundt lm/lmb.

Oppskrift

(Diagram finner du etter oppskriften)

 

Bytt til farge A!

Rad 79:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver m frem til m-lmb,

(2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb,

1 st i hver m til det gjenstår 2 m på raden, hekle 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 80-81: gjenta rad 79 to ganger.

 

[Rad 81: 76 m på hver side av m-lmb]

Rad 81

 

Rad 82:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* frem til m-lmb,

1 lm, (1 st, 2 lm 1 st) i m-lmb,

1 lm, 1 st i neste m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* til det gjenstår 3 m på raden,

1 lm, ho 1 m, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 83:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, *1 st i neste m, 1 lm, ho 1 m*, gjenta *-* frem til m før m-lmb, 1 st i neste m, 1 lm,

(1 st, 2 lm 1 st) i m-lmb,

1 lm, 1 st i neste m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* til det er 2 m igjen på raden, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 84-85: gjenta rad 82-83

 

Rad 86: gjenta rad 82

 

Rad 86

 

Rad 87: gjenta rad 79

[Rad 87: 82 m på hver side av m-lmb]

 

Rad 88:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, 1 st i neste m, 3 st i neste m, *ho 2 m, 1 fm i neste m, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste m, ho 2 m, 5 st i neste m*, gjenta *-* 8 ggr til. Ho 2 m, 1 fm i neste m, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste m, ho 1 m.

(3 st, 2 lm, 3 st) i m-lmb,

ho 1 m, *1 fm i neste m, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste m, ho 2 m, 5 st i neste m, ho 2 m*, gjenta *-* 8 ggr til. 1 fm i neste m, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste m, ho 2 m, 3 st i neste m, 1 st i neste m, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 89:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver av de neste 5 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m, *3 lm, ho 3 m, 1 st hver av de neste 9 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* 3 ggr til. 3 lm, ho 3 m, 1 st hver av de neste 5 m,

(2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb,

1 st i hver av de neste 5 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m, *3 lm, ho 3 m, 1 st i hver av de neste 9 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* 3 ggr til. 3 lm, ho 3 m, 1 st i hver av de neste 5 m, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 90:

1 lm, 1 fm i hver av de første 3 m, *5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste 3-lmb, 5 lm, ho 3 m, 1 fm i hver av de neste 3 m*, gjenta *-* 4 ggr til. 1 fm i neste m, 2 lm, ho m-lmb.

1 fm i hver av de neste 4 m, *5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste 3-lmb, 5 lm, ho 3 m,

1 fm i hver av de neste 3 m*, gjenta *-* 4 ggr til.

 

Rad 91:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, 1 st i neste m *3 st i neste 5-lmb, 3 lm, ho 1 m, 1 st i neste 1-lmb, 3 lm,

ho 1 m, 3 st i neste 5-lmb, 1 st i hver av de neste 3 m*, gjenta *-* 4 ggr til. 1 st i neste m,

(2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb.

1 st i neste m, *1 st i hver av de neste 3 m, 3 st i neste 5-lmb, 3 lm, ho 1 m, 1 st i neste 1-lmb, 3 lm, ho 1 m, 3 st i neste 5-lmb*, gjenta *-* 4 ggr til. 1 st i neste m, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 92:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver m frem til m-lmb (d.v.s. 3 st i hver 3-lmb),

(2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb,

1 st i hver m til det gjenstår 2 m, 2 st sm i de siste 2 m.

[Rad 92: 86 m på hver side av m-lmb]

 

Rad 92

 

Del 4 er ferdig!

 

Diagram

© 2024 - Eddna