Laster...
Höstfägring (Høstsjalet) CAL - Del 5, rad 93 - 117

Höstfägring (Høstsjalet) CAL - Del 5, rad 93 - 117

Posted: 13 April, 2021
Writer: Madelene Linderstam
Kategori:

Forkortelser

m - Maske     

st - Stav

lm - Luftmaske                                        

ho - Hopp over

lmb - Luftmaskebue (f.eks. 3-lmb:

luftmaskebue med 3 masker)

vm - v-maske (se oppskrift nedenfor)

fm - Fastmaske

2 st sm - 2 staver sammen (se oppskrift nedenfor)

 

Spesialmasker

v-maske (vm): En v-maske (også kalt v-stitch) er to staver med en luftmaske mellom, begge stavene hekles i samme maske og former da en v.

Når du hekler i en v-maske så hekler du rundt luftmasken mellom stavene.

Siden en v-maske er en gruppe av 3 masker så har den maskeantallet 3 når du teller masker.

 

2 staver sammen (2 st sm): Lag ett kast, stikk heklenålen ned i anvist maske, dra opp en løkke (3 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de 2 første løkkene på nålen. Kast, stikk nålen ned i avist maske, dra opp en løkke (4 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de første løkkene de 2 første løkkene på nålen (3 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de 3 siste løkkene.

 

Symboler

** – Gjenta *-* instruksjoner mellom stjernene som forklart.

() - masker inni parenteser hekles i samme maske.

 

Allment

• Snu arbeidet etter hver rad.

• Den/de første lm på raden regnes ikke som en maske, men hekles for å komme i høyde med den nye raden.

• Fargebytte gjøres ved å gjøre siste gjennomtrekket på masken før fargebyttet med den nye fargen.

• Hvis masken det skal hekles i er en lm eller lmb, så hekles det rundt lm/lmb.

 

Oppskrift

(Diagram finner du etter beskrivningen)

 

I denne delen hekler vi frem og tilbake bare på ene siden av 2-lmb i midten på foregående rad.

Bytt til farge B!

 

Rad 93:

1 lm, hekle 1 fm i hver m frem til 2-lmb, 1 fm i 2-lmb.

 

Rad 94:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, ho 2 m, 1 vm i neste m, *1 lm, ho 3 m, 1 vm i neste m*, gjenta *-* *-* til det er 6 m igjen på raden. 1 lm, ho 3 m, 1 st i neste m, 1 lm, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 94

 

Rad 95:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i neste m, 1 lm, *1 vm i neste vm, 1 lm* gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 lm, 1 st i siste m.

 

Rad 96:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 vm i neste vm, 1 lm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 lm, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 97:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 vm i neste vm, 1 lm* gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 st i siste m.

 

Rad 98:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, 1 st i neste m (i 1-lmb), *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. nest siste vm på raden. 1 lm, 1 st i neste vm, 1 lm, 2 st sm i de siste 2 m (ene m er siste st i siste vm).

 

Rad 99: 2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i neste m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 lm, 1 st i siste 1-lmb, 1 lm, 1 st i siste m.

 

Rad 100:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i neste m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 lm, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 100

Rad 101:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver m ut raden.

[Efter varv 101: 75 m]

Varv 101

 

[Etter rad 101: 75 m]

 

Rad 102-109: gjenta rad 94-101

 

[Etter rad 109: 63 m]

 

Rad 110-116: gjenta rad 94-101 igjen.

 

Rad 117:

1 lm, hekle 1 fm i hver m ut raden.

 

[Etter rad 117: 52 m]

 

Del 5 ferdig

 

[Efter varv 117: 52 m]

 

Del 5 färdig!

Diagram 

© 2024 - Eddna