Laster...
Rosesokken – Del 3

Rosesokken – Del 3

Posted: 13 April, 2021
Writer: NWT Migrate
Kategori:

Nå er tiden kommet for å sette pinnene i hælen! Rosensokken skal pyntes med en flette i klassisk stil. Siden hælen strikkes nedenfra og opp, former vi hælpartiet med forkortede pinner og svøpte masker.

Flettemønstret på kappen bak danner en fin helhet sammen med oversiden. Den flettestrikkede hælen forsterker også den romantiske sommerfølelsen! Som en slyngende rosenranke vokser flettene opp langs hælen.


Forklaringer

Forkortede pinner med svøpte masker: Forkortede pinner betyr at du bare strikker en viss del av en pinne. For at det ikke skal bli hull der du snur, svøpes maskene ved snuingen.
Slik svøpes en maske:
På retten: Legg tråden foran arbeidet, løft neste maske over på høyre pinne. Legg tråden bak arbeidet og flytt masken tilbake til venstre pinne. Snu. Når du senere skal strikke en svøpt maske, strikker du både gjennom selve masken og den svøpte tråden.
På vrangen: Legg tråden bak arbeidet, løft neste maske over på høyre pinne. Legg tråden foran arbeidet og flytt masken tilbake til venstre pinne. Snu. Når du senere skal strikke en svøpt maske, strikker du både gjennom selve masken og den svøpte tråden.

OBS! Se gjerne filmen om forkortede pinner og svøpte masker nedenfor!

Ta 1 m vr løs av: Flytt 1 maske fra venstre til høyre pinne som om du skulle strikke den vrang (med garnet foran arbeidet).
Ta 1 m r løs av: Flytt 1 maske fra venstre til høyre pinne som om du skulle strikke den rett (med garnet bak arbeidet.)

Øk 1v: Plukk opp tråden mellom to masker med venstre pinne, forfra, og strikk den rett i bakre maskebue.
Øk 1h: Plukk opp tråden mellom to masker med venstre pinne, bakfra, og strikk den rett.

Flettemønster på hælkappe:

S/M:

1. p og alle p på vrangen: 1 r, *5 vr, 2 r*, gjenta *-* ytterligere 2 ggr, 5 vr, 1 r.
2. p (retten ): 1 vr, *fl 1 r v (se forklaring del 2), 3 r, 2 vr*, gjenta *-* ytterligere 2 ggr, fl 1 r v, 3 r, 1 vr.
4. p: 1 vr, *1 r, fl 1 r v, 2 r, 2 vr*, gjenta *-* ytterligere 2 ggr, 1 r, fl 1 r v, 2 r, 1 vr.
6. p: 1 vr, *2 r, fl 1 r v, 1 r, 2 vr*, gjenta *-* ytterligere 2 ggr, 2 r, fl 1 r v, 1 r, 1 vr.
8. p: 1 vr, *3 r, fl 1 r v, 2 vr*, gjenta *-* ytterligere 2 ggr, 3 r, fl 1 r v, 1 vr.

Gjenta 1.-8. p for å få frem flettemønsteret.

L/XL:

1. p og alle p på vrangen: 2 r, *5 vr, 3 r, gjenta *-* ytterligere 2 ggr, 5 vr, 2 r.
2. p: 2 vr, *fl 1 r v, 3 r, 3 vr, gjenta *-* ytterligere 2 ggr, fl 1 r v, 3 r, 2 vr.
4. p: 2 vr, *1 r, fl 1 r v, 2 r, 3 vr, gjenta *-* ytterligere 2 ggr, 1 r, fl 1 r v, 2 r, 2 vr.
6. p: 2 vr, *2 r, fl 1 r v, 1 r, 3 vr, gjenta *-* ytterligere 2 ggr, 2 r, fl 1 r v, 1 r, 2 vr
8. p: 2 vr, *3 r, fl 1 r v, 3 vr, gjenta *-* ytterligere 2 ggr, 3 r, fl 1 r v, 2 vr.

Gjenta 1.-8. p for å få frem flettemønsteret.

ROSENSOKKEN – Del 3

KILEPARTI

1. omg: Overside: Fortsett med flettemønster som forklart i del 2, ved å gjenta 1.-8. omg som før, med utgangspunkt i omg som avsluttet del 2.

Underside: Strikk 1 r, øk 1v, strikk r til det gjenstår 1 m, øk 1h, 1 r.
2. omg: Flettemønster på oversiden og r på undersiden.
Gjenta 1.-2. omg til du har følgende antall m på undersiden: 52 (57) m.

Strikk ytterligere 1 omg med flettemønster på oversiden og glattstrikk på undersiden.

Strikk deretter bare oversidens flettemønster. (= Maske 1-30 (1-35).

Nå er det tid for å strikke hælen.

HÆLPARTI

OBS! Hælen strikkes frem og tilbake med forkortede pinner og svøpte masker. Les forklaringen om forkortede pinner før du begynner å strikke hælen!

Vi strikker bare over m på undersiden. Sett 4 markører (= M) med følgende plassering:
M1 etter 11. (11.) m.
M2 etter 22. (24.) m.
M3 etter 30. (33.) m.
M4 etter 41. (46.) m.
Mellom M1 og M4 har du da de 30 (35) m som senere blir hælkappen.
Mellom M2 og M3 har du de midterste 8 (9) m som blir midt bak på hælspissen.
1. p (retten): Strikk r til det gjenstår 1 m før M4, svøp m, snu.
2. p (vrangen): Strikk vr til det gjenstår 1 m før M1, svøp m, snu.
3. p (retten): Strikk r til det gjenstår 1 m før snumasken fra forrige p, svøp m, snu.
4. p (vrangen): Strikk vr det til gjenstår 1 m før snumasken fra forrige p, svøp m, snu.
Gjenta 3. og 4. p til alle m utenfor M2 og M3 er svøpt. De midterste 8 (9) m innenfor M2 og M3 skal ikke svøpes.
Neste p (retten): Strikk 8 (9) r. Strikk alle svøpte m ifølge forklaringer for r pinner frem til M4, snu.
Neste p (vrangen): Ta 1 m vr løs av, strikk vr frem til de svøpte m (etter M2), strikk alle svøpte m ifølge forklaringer for vr p frem til M1.

HÆLKAPPE

Samtidig som den rette hælkappen strikkes med flettemønster, så strikkes hælkilens m sammen med hælkappens sider.

1. p (retten): Snu og ta 1 r løs av samtidig som du strammer garnet, strikk r frem til 1 m før M4, 2 r sm i bakre mb.
2. p (vrangen): Snu og ta 1 vr løs av samtidig som du strammer garnet, strikk flettemønster (se forklaringer og begynn fra p 1 i flettemønsteret) frem til 1 m før M1, 2 vr sm.
Ta bort markørene.
3. p (retten): Snu og ta 1 r løs av (stram garnet), strikk flettemønster frem til den løse m, strikk den løse m sammen med neste m fra hælkilen: 2 r sm i bakre mb (= 1 m før + 1 m etter det lille hullet som har oppstått ved snuingen).
4. p (vrangen): Snu og ta 1 vr løs av (stram garnet), strikk flettemønster frem til den løse m, strikk den løse m sammen med neste m fra hælkilen: 2 vr sm (1 m før + 1 m etter hullet).
Gjenta 3.-4. p til alle kilemaskene har tatt slutt etter fellingen på en p fra retten.
Fortsett deretter å strikke rundt på hele vristen.
Neste omg: Overside: Flettemønster ifølge forklaringen i del 2. Under-/bakside: 2 r sm, 28 (33) m i flettemønster som før, men etter samme prinsipp som i del 2 hvor det strikkes rundt, 1 r.
Du har nå igjen det antall m du begynte med og hælen er klar!

Bare S/M: Strikk ytterligere 4 omg i flettestrikk rundt på hele vristen, men den første og siste m på baksiden strikkes r som før.

Alle størrelser: Strikk til slutt 1 omg glattstrikk.


Psst! Bli med i vår Facebook-gruppe Rosensockan KAL – der deler vi bilder, tips og inspirasjon. Vis gjerne arbeidet ditt på Facebook og Instagram (@jarbogarn). Glem ikke å bruke hashtags #rosensockan og #sockofroses !

© 2024 - Eddna